Ansvarsfraskrivelse 

Denne ansvarsfraskrivelse regulerer ansvarsforhold ved deltagelse på aktiviteter under ledelse av Orset Sport orgnr: 919317140. 

Dette dokument regnes som akseptert ved påmelding til våre aktiviteter og gjelder fra dato for aksept og så lenge deltakeren benytter seg av Orset Sport sine aktiviteter. 

Ved aksept på dette bekrefter deltakeren at hverken Orset Sport, instruktører, ledere, funksjonærer eller andre deltakere kan holdes ansvarlig for skader som kan oppstå/ oppstår, uansett årsak. 

Orset Sport står fritt til ved behov å kreve at deltakeren aksepterer ny ansvarsfraskrivelse som erstatter dette dokument. 

Akseptert ansvarsfraskrielse er obligatorisk for å delta på Orset Sport sine aktiviteter. All deltagelse og opphold på områder, herunder midlertidige/provisoriske baner organisert av Orset Sport eller andre aktører er fullt og helt på eget ansvar og risiko. 

Orset Sport tilbyr ikke forsikring av deltakerne. 

Orset Sport aktiviteter består av utfordringer der skader kan oppstå. Skader kan forårsakes av men er ikke begrenset til fall, overtråkk, forstuinger, ledd- og seneskader, brudd, skrubbsår, blåmerker, brannsår, skader i forbindelse med temperatur eller vann, insekter og dyreliv, hypotermi, overbelastning etc, forårsaket av egen eller andres aktiviteter eller svikt ved utstyr på banen. 

Alle deltakere deltar av egen fri vilje og er klar over at alt skjer på eget ansvar. 

Deltakeren garanterer at han/hun er rusfri, og ikke har noen skader eller helseproblemer som kan påvirkes eller forverres av aktiviteten i Orset Sport og at deltakeren er i tilstrekkelig god fysisk form til å delta på aktiviteten. Deltakeren bestemmer selv hvilke aktiviteter han/hun er med på. 

Det vil i noen tilfeller bli tatt bilder og/eller video ved arrangementet som brukes i markedsføringsøyemed og/eller på sosiale media, deltakeren er således innforstått med at han/hun kan framstå i bilder/video offentlig.

Påmelding er bindende, det gis ingen refusjon ved avmelding uansett årsak. 

Dersom arrangør må avlyse, utsette eller flytte eventet av utenforliggende årsaker som sykdomsutbrudd, spesielle værforbehold, begrensinger fra lokale eller sentrale myndigheter, naturkatastrofer eller øvrige årsaker som ligger utenfor vår påvirkning evnt faller inn under force majoure forbeholder vi oss retten til å om mulig å overføre solgte billetter til en senere dato og/eller nytt arrangementssted. 

Flytting/utsettelse/avlysning gir ingen rett til refusjon av solgte billetter, om ikke annet er opplyst om ved påmelding for den bestemte billett. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram