Choose Language:

Eng
Nor

The Nordic Trailblazer cooperates with 101percent Training from Catalonia in Spain to help you as a rider to succeed with your dreams.

Physical preparation for cyclists

We help you maximize you performance

Personal training

We help you reach your goals 

Coaching from 101percent Training

Catalan-Norwegian cooperation

At 101percent we understand physical development as a complex manner, without any exception of details. With meticulous work we help you reach your goals. We offer personalised physical training with the object to optimise the physical condition of every cyclist according to the time available for training, the current level, and the goal of the rider, and make sure we will reach the best performance possible.

PERSONAL PLAN

As a team we will together define your sports profile through an initial interview to plan the season and set the goals you want to achieve.

STRUCTURE OF TRAINING

We provide you a detailed plan of the work to be done each week, with suggested training time, intensity, terrain and specific recovery tasks.

FEEDBACK AND FOLLOW-UP

We will discuss and evaluate the training progress in each period, giving feedbacks and dialogues with you as the rider.

THE TEAM

When it comes to physical preparation, we see the whole picture; training, nutrition and recovery. This method gives us a an unique control and supervision of an athletes development. All of the work are done by professionals in their own area of expertise, with a broad knowledge of the world of a cyclist.

JONAS ORSET

PHYSICAL COACH
Expert in physical training for cyclists on the road and in gravel.

JOFRE PRUNERA

PHYSICAL COACH
Expert in physical training for cyclists on MTB and on the road.

SERVICES

PERSONAL TRAINING PLAN

Your own individualized plan based on your abilities and goals.

PERSONAL TRAINING WITH THE COACH

Ride with one of our coaches and be inspired

TESTING

We offer lactate, FTP, or other field tests to track your development

MOTIVATION

We help you stay motivated and find your own goals

Advice

We will give you our best advice for sport nutrition, tactical racing, best training routes, what to wear, and answer your questions

FOLLOW-UP

We follow you as a rider closely, and we will support you all the way to you reach your goal

TRAINING PLAN

101% Pro

YOUR OWN PERSONAL COACH
CONTACT AS MUCH AS NEEDED
WEEKLY CALLS WITH COACH
INDIVIDUAL PHYSICAL TRAINING PLAN
SMART GOAL SETTING WITH COACH
MICRO CYCLE ADJUSTMENTS AS MUCH AS NEEDED
PERSONAL TRAININGS AND TESTS WITH THE COACH
2500 NOK / €250 / $275

101% Light

YOUR OWN PERSONAL COACH
MONTHLY CALLS
INDIVIDUAL MONTHLY TRAINING PLAN
MICRO CYCLE ADJUSTMENTS EVERY MONTH
1500 NOK / €150 / $170

The Nordic Trailblazer samarbeider med 101percent Training fra Katalunia i Spania for å hjelpe deg som syklist å nå dine mål.

Kvalitetstrening til syklister

Vi hjelper deg til optimal prestasjon

coaching Intro Heading

Vi hjelper deg å lykkes med dine mål

Coaching fra 101percent Training

Katalansk-norsk samarbeid

I 101percent forstår vi den fysiske utviklingen sin kompleksitet, uten å unnlate den minste detalj. Ved et nøye arbeid hjelper vi deg å nå dine mål. Vi tilbyr individualisert fysisk trening der målet er å optimalisere den fysiske formen til våre syklister. Vi tilrettelegger etter utøverens nåværende nivå, tid til rådighet og målsetting, slik at vi er sikker på at vi oppnår den best mulige prestasjonen.

Personlig treningsplan

I samarbeid jobber vi sammen for å forstå din idrettsprofil ved et innledende intervju, der vi planlegger sesongen og gjennom dialog finner mål du ønsker å nå.

Treningsstruktur

Vi setter opp en detaljert treningsplan med alle øktene for hver uke, med foreslått treningstid, intensitet, terreng og restitusjonstiltak.

Oppfølging

Vi holder dialogen, diskuterer og evaluerer progresjonen for hver periode. Vi kommer med tilbakemeldinger til hver rytter og tips til hva som kan gjøres enda bedre.

THE TEAM

Når det kommer til fysiske forberedelser ser vi på det fullstendige bildet: trening, næring og restitusjon. Dette gir oss en unik kontroll og oversikt over utøverens utvikling. Alt vårt arbeid er gjennomført av profesjonelle i sine egne ekspertområder, med en bred kunnskap av krav og behov for en syklist.

JONAS ORSET

FYSISK TRENER
Spesialist i fysisk trening for syklister, både på gravel og på landevei.

JOFRE PRUNERA

FYSISK TRENER
Spesialist i fysisk trening for syklister, både på MTB og på landevei.

Tjenester

PERSONLIG TRENINGSPROGRAM

Ditt eget personlige treningsprogram tilpasset deg og dine mål

PERSONLIG TRENING MED TRENER

Tren med en av våre dyktige trenere og bli inspirert

TESTER

Vi setter opp laktat, FTP eller andre tester der du kan måle fremgang

MOTIVASJON

Vi hjelper deg å holde motivasjonen oppe og finne dine mål

RÅDGIVING

Vi gir deg våre beste råd for idrettsernæring, sykkeltilpasning, taktiske valg, treningsruter, bekledning eller annet du måtte lure på

OPPFØLGING

Vi følger deg som utøver tett, kommer med tilbakemeldinger og heier på deg helt til du når ditt mål

Treningsprogram

101% Pro

DIN EGEN PERSONLIGE TRENER
KONTAKT VED BEHOV
UKENTLIGE TELEFONSAMTALER MED TRENER
INDIVIDUELL TRENINGSPLAN
SMART MÅLSETTING
MIKROSYKLUS JUSTERINGER SÅ OFTE SOM NØDVENDIG
PERSONLIG TRENING OG TESTER MED TRENEREN
2500 NOK / €250 / $275

101% Light

DIN EGEN PERSONLIGE TRENER
INDIVIDUELL TRENINGSPLAN
KONTAKT MÅNEDLIG FOR Å STILLE SPØRSMÅL OG DISKUTERE TRENINGEN
MIKROSYKLUS JUSTERINGER MÅNEDLIG
1500 NOK / €150 / $170
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram