Choose Language:

Eng
Nor

Ready to ride to success? Our coaching services will take you there, wherever you are!

Start your journey today!

Unlock your full potential with The Nordic Trailblazer and Catalan’s 101 Percent Training. Our personalized training program is designed to elevate your performance, taking into consideration your available training time, current skill level, and goals. With us, you’ll not only achieve peak performance but also enhance your overall health. Join us on this transformative journey and unleash your full potential today!

Services

ONLINE COACHING

We use TrainingPeaks to create a personalised plan with suggested workouts and recovery tasks to fit your abilities, goals, and weekly schedule.

TRAINING WITH THE COACH

If you are near Oslo, Dallas or Barcelona, we offer personal training sessions and want to train with you on the bike and in the gym.

HEALTH

We help you incorporate a healthy lifestyle where you not only ride faster but also become a better version of yourself when you are off the bike.

TESTING

We offer lactate, FTP, or other field tests to track your development. These are helpful for you to see your own gains and make sure you keep training optimally.

MOTIVATION

We’re here to keep you motivated and laser-focused on your goals, using strategic models and inspirational conversations.

ADVICE

We have many pro tips we’re excited to share with you. From equipment and nutrition to racing strategies and training routes, we’ve got you covered.

FOLLOW-UP

We will discuss and evaluate the training progress in each period, giving you feedback and supporting you. We are your team.

The Team

We’re dedicated to your success, offering a comprehensive approach that includes training, race preparation, motivation, and recovery. With our team of university-educated coaches, we provide precise control and supervision of your development, using proven methods backed by science.

Jonas Orset

(The Nordic Trailblazer)
With over 12 years in pro cycling, I’ve learned from top mentors and found my passion in helping cyclists achieve their dreams. With a Bachelor’s from the Norwegian School of Sport Sciences (NIH), I’ll work hard to make your goals a reality.

Jofre Prunera

(101percent Training)
I specialize in physical training for cyclists of all levels. With certifications from CAFEM and ECAM in Catalunia, I’ve been coaching since 2008. Collaborating with World Tour coaches and cyclists, I work with riders ranging from Category 5 enthusiasts to seasoned professionals.

TRAINING PLANS

Full coaching service

YOUR OWN PERSONAL COACH
CONTACT AS MUCH AS NEEDED
WEEKLY CALLS WITH COACH
INDIVIDUAL PHYSICAL TRAINING PLAN
SMART GOAL SETTING WITH COACH
MICRO CYCLE ADJUSTMENTS AS MUCH AS NEEDED
PERSONAL TRAININGS AND TESTS WITH THE COACH
2600 NOK / €250 / $260 per month 

Custom service

Are you looking for something more customized, than a full coaching service? We can assist in a number of ways. Reach out and we will tailor the service to fit your needs. Service is not limited to the examples below.
PERSONAL TRAINING SESSIONS (GYM / BIKE)
LACTATE PROFILING
MENTORING
TRAINING CAMPS
PUBLIC SPEAKER
TRAINING ADVICE/QUESTIONS
RACE STRATEGY AND PREPARATIONS
LOCAL GUIDE
Contact for price

Testimonials

Having Jonas as my coach has given me even greater joy in training, motivation, and increased knowledge about my own training and body. With a precise and periodized training program, every session feels meaningful and important!

Jonas closely monitors my training through the digital training log and always provides good and motivating advices! What I appreciate about Jonas is that he focuses on the overall picture and total workload, which is important in a busy everyday life where it can quickly become overwhelming with all the things one needs to accomplish.

Andreas Ohldieck

Racing Gravel at elite level in combination with a full time job
Oslo
Norway
Age: 32

After 20 years as my own coach, I was ready to make changes when the progress wasn’t as expected. Things quickly started moving in the right direction after Jonas took over the training responsibilities. Jonas balances the workload, analyzes the training sessions, which in turn gives me the progress I desire. I have become Norwegian Master Champion M45 in road cycling, class winner M45 in Birken, and won the team competition Trondheim Oslo as some examples of the results achieved under Jonas’s regime.

Per Johan Fenstad

Norwegian Champion Masters 2022 while in a full time job
Trondheim
Norway
Age: 50

I feel I benefit greatly from using Orset Coaching-101percent’s training program. Jonas follows up and is pleasant to talk to. I recommend anyone else who wants to achieve their goals to get in touch with Jonas Orset.

Julio Jørgen Wasvik

Training towards ultra cycling in combination with a full time job
Tønsberg
Norway
Age: 32

I was riding my bike a lot after retirement but had no focus or structure. After 2 years of retirement, I didn’t feel like I was getting stronger or faster, but just riding a lot and my body was always enflamed and sore until Jonas ‘The Nordic Trailblazer’ at 101Percent analyzed all my metrics and goals and got me aligned with proper structured differentiated workouts! The race results and mobility improvements have been amazing, and active recovery and focused sessions on the bike rather than random hours and miles, along with his very positive and encouraging phone calls and messages have invigorated me to new levels and given me the confidence to take on racing events I never would have dreamed of entering a few years ago!

Alan Pocock

Retired soccer coach and cycling enthusiast
Dallas
USA
Age: 56

Having Jonas as a coach I find very motivating. It gives me a great sense of achievement to complete planned training sessions that are tailored to me. Collaborating with 101percent is fun, and I have experienced good progress.

Kenneth Lerang

Started with coaching as an inexperienced rider
Sandnes
Norway
Age: 37

Fill out the form to get started!

Store eller små ambisjoner på sykkelsetet? Vi står klare for å hjelpe deg!

Trykk for å sette i gang!

Nå ditt potensiale med The Nordic Trailblazer og katalanske 101 Percent Training. Vårt treningsprogram bidrar til å løfte prestasjonen din, og settes opp basert på din tilgjengelige treningstid, ferdighetsnivå og målsetting. Med oss vil du ikke bare oppnå toppform, men også forbedre din generelle helse. Bli med oss på en spennende reise mot dine mål.

Tjenester

ONLINE TRENINGSPROGRAM

Vi bruker TrainingPeaks for å lage din personlige plan med foreslått treningstid, intensitet, treningsform og restitusjonsøvelser, tilpasset din ukentlige kalender.

PERSONLIGE TRENINGSØKTER

Om du er i nærheten av Oslo, Dallas eller Barcelona tilbyr vi PT-timer, og ønsker å trene med deg på sykkeltur eller i treningsstudio.

HELSE

Vi hjelper deg å etablere en sunn livsstil der du ikke bare sykler raskere, men også blir en bedre versjon av deg selv.

TESTER

Vi gjennomfører laktat, FTP eller andre tester der du kan måle fremgang. Disse er nyttige for å se fremgang og sikre at du trener optimalt.

MOTIVASJON

Vi gir deg en dytt i ryggen når det er tungt, og bruker teknikker og gode samtaler for å sikre at motivasjonen din holdes oppe hele veien mot målet.

RÅDGIVING

Vi har mange pro tips vi ønsker å dele med deg. Vi gir våre beste råd for idrettsernæring, utstyr, sykkeltilpasning, taktiske valg, treningsruter, bekledning med mer.

OPPFØLGING

Vi følger deg som utøver tett, kommer med tilbakemeldinger og heier på deg helt til du når ditt mål.

THE TEAM

For å hjelpe deg å lykkes, jobber vi helhetlig med trening, forberedelser mot konkurranser, motivasjon og restitusjon. Vi er universitetsutdannede trenere, med lang erfaring fra toppnivå som syklister og trenere. Våre metoder er velprøvde og baseres på siste forskning.

Jonas Orset

(The Nordic Trailblazer)
Med over 12 år innen profesjonell sykling har jeg lært mye fra topptrenere og funnet stor glede i å hjelpe andre syklister med å nå sine mål. Jeg har bachelorgrad fra Norges idrettshøgskole (NIH) og vil jobbe hardt for å gjøre målene dine til virkelighet.

Jofre Prunera

(101percent Training)
Jeg spesialiserer meg i fysisk trening for syklister på alle nivåer. Med sertifiseringer fra CAFEM og ECAM i Katalonia har jeg vært trener siden 2008. Gjennom samarbeid med World Tour-trenere og syklister, jobber jeg med alt fra hobbysyklister til profesjonelle utøvere.

Treningsprogram

Full coaching tjeneste

DIN EGEN PERSONLIGE TRENER
KONTAKT VED BEHOV
UKENTLIGE TELEFON SAMTALER MED TRENER
INDIVIDUELL TRENINGSPLAN
SMART MÅLSETTING
MIKROSYKLUS JUSTERINGER SÅ OFTE SOM NØDVENDIG
PERSONLIG TRENING OG TESTER MED TRENEREN
2600 NOK / €250 / $260 per mnd

Skreddersydd opplegg

Har du andre behov enn full coaching? Ta kontakt for et tilpasset opplegg etter dine ønsker. Vi kan blant annet tilby:
PT-økt med styrke eller på sykkel
Laktatprofil
Veiledning og motivasjon
Treningsleir
Foredrag
Treningsråd og spørsmål
Rittforberedelser og strategier
Lokal guiding
Ta kontakt for pris

Testimonials

Å ha Jonas som trener har gitt meg enda større treningsglede, motivasjon og ikke minst økt kunnskap om egen trening og kropp. Med et nøyaktig og periodisert treningsopplegg føles hver økt meningsfull og viktig!

Jonas følger nøye med på min trening gjennom den digitale treningsboken og kommer alltid med gode og motiverende råd! Det jeg liker med Jonas er at han fokuserer på helheten og totalbelastningen, noe som er viktig i en travel hverdag hvor det fort kan bli for mye man skal rekke.


Andreas Ohldieck

Sykler gravel på elitenivå kombinert med fulltidsjobb
Oslo
Norway
Alder: 32

Etter 20 år som min egen trener var jeg klar for å gjøre endringer da utviklingen ikke var som forventet. Det gikk ganske raskt i riktig retning etter at Jonas tok over trenings ansvaret. Jonas balanserer belastning, analyserer treningsøktene som igjen gir meg den utviklingen jeg ønsker. Jeg har blitt Norgesmester master M45 landevei, klasseseier M45 på Birken og vunnet lagkonkurransen Trondheim Oslo som noen eksemplar på resultat oppnådd under Jonas sitt regime.


Per Johan Fenstad

Norgesmester Master 2022 kombinert med fulltidsjobb
Trondheim
Norway
Alder: 50

Jeg føler jeg får veldig bra utbytte av å bruke Orset Coaching-101percent sitt treningsopplegg. Jonas følger opp og er hyggelig å prate med. Jeg anbefaler alle andre som vil nå sine mål å ta kontakt med Jonas Orset.


Julio Jørgen Wasvik

Trener mot ultrasykling kombinert med fulltidsjobb
Tønsberg
Norway
Alder: 32

Jeg syklet mye etter pensjoneringen, men hadde ingen fokus eller struktur, og etter 2 år som pensjonist følte jeg ikke at jeg ble sterkere eller raskere, bare at jeg syklet mye og kroppen min alltid var betent og øm, helt til Jonas ‘The Nordic Trailblazer’ hos 101Percent analyserte alle mine målinger og mål og fikk meg til å følge ordentlig strukturerte og differensierte treningsøkter! Resultatene fra løpene og forbedringene i mobilitet har vært fantastiske, og aktiv restitusjon og fokuserte økter på sykkelen i stedet for tilfeldige timer og mil, sammen med hans veldig positive og oppmuntrende telefonsamtaler og meldinger, har gitt meg ny energi til å nå nye nivåer og gitt meg selvtillit til å delta i løp jeg aldri hadde drømt om for noen år siden!


Alan Pocock

Pensjonert fotballtrener og ivrig hobbysyklist
Dallas
USA
Alder: 56

Å ha Jonas som trener synes jeg er veldig motiverende. Det gir meg mye mestring å fullføre planlagte treningsøkter som er tilpasset meg. Å samarbeide med 101percent er gøy og jeg har fått en god utvikling.


Kenneth Lerang

Startet med coaching som fersk syklist
Sandnes
Norway
Alder: 37

Fyll ut skjemaet for å komme i gang!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram