Announcement

Tilsvar på Landeveis anklager

04/05/21
Jonas Orset

Pressemelding fra «The Nordic Trailblazer» Oslo 4.5.21 Søndag 2 mai klokken 20:55 mottar Jonas Orset en e-post med spørsmål fra redaktør Henrik Alpers på nettstedet landevei.no ang «Eversting Lysebotn» som Jonas planlegger i mai 2021.

Påfølgende mandag morgen leser Jonas e-posten rett før han skal ut på en treningsøkt i Nesbyen hvor Jonas har lagt inn en treningsuke. Jonas blir selv litt usikker når han ser spørsmålene fra landevei.no og ønsker å opprette en dialog med Norges Cykleforbund for å avklare skillet mellom privat invitasjon til «Everesting Lysebotn» og definisjonen av arrangement/ritt.

Mandag morgen klokken 09:04 svarer Jonas landevei.no pr SMS at han ikke har mulighet å besvare spørsmålene akkurat nå, men at han vil gjøre dette mot slutten av uken når han er hjemme fra Nesbyen. Til dette svarer Henrik Alpers; «Ok, den er grei. Det kan komme noen spørsmål til, i så tilfelle utsetter vi til 16:00 i dag.»

Årsaken til at Jonas ikke ønsket å besvare landevei.no var ønske om å opprette dialog med NCF, og om hvorvidt «Everesting Lysebotn» er å anses som «ulovlig».

Landevei.no aksepterer ikke Jonas sitt svar og sier de MÅ ha svar samme dag 16:00 da de skal trykke saken tirsdag klokken 11:00. Dersom Jonas ikke svarer landevei.no vil de bare skrive at han ikke har besvart landevei.no sine henvendelser.

Mandag klokken 13:30 sender generalsekretær i Norges Cykleforbund, Eystein Thue Stokstad en e-post til Jonas hvor de søker en dialog rundt «Everesting Lysebotn». Ettersom Jonas fremdeles er ute på en treningsøkt svarer han at han skal komme tilbake til Eystein.

Mandag klokken 15:13 publiserer landevei.no følgende hovedsak på sine nettsider: «Jonas Orsets everesting i Lysebotn er trolig ulovlig etter forbundets regler».

I artikkelen skriver landevei.no følgende: …Orset har fått mulighet til å besvare denne saken innen den ble publisert, men har ikke svart på spørsmålene.

Jonas syntes det er skuffende at landevei.no beskylder han for løgn når de sier han ikke ville besvare spørsmålene i artikkelen. Jonas var mer en villig til å besvare spørsmålene, men ettersom det krevde undersøkelser måtte han vente med å besvare landevei.no sine spørsmål til han hadde korrekte svar å gi.

Landevei.no konkluderer i artikkelen at «Everesting Lysebotn» er et ritt, noe som er underlig all den tid Statens Vegvesen uttaler at dette vil være i en «gråsone», og NCF uttaler at det kan «tyde på at det er ett ritt».

Landevei.no konkluderer og beskylder herved Jonas for å begå ulovligheter som kan være straffbare, uten at Statens Vegvesen eller NCF har kommet til samme konklusjon.

«Samtidig imøtegåelse» når journalister kritiserer eller kommer med grove beskyldinger mot privatpersoner er normal praksis for journalister, noe landevei.no bør kjenne godt til ettersom de tidligere er dømt for brudd på dette punktet i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Intensjonen til Jonas er å gi syklister en mulighet til å utfordre seg selv både mentalt og fysisk i en spektakulær løype og samtidig donere overskuddet til den veldedige organisasjonen «Hope for Justice».

Jonas er nå i dialog med NCF for å avklare forholdene rundt «Everesting Lysebotn».

– Team «The Nordic Trailblazer»

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram