Articles

Green Cycling – For en grønn og god hverdag

03/11/17
Jonas Orset

Sykkel-VM ble en folkefest. Interessen for sykling har aldri vært større. Vi står over et grønt skifte der sykkelen er en har en viktig rolle. Oslo satser hardt på sin sykkelstrategi. Og nå følger vi etter med Green Cycling.

En visjon

Jeg tror vi står foran utfordringer og muligheter i tiden som kommer. Det tror også Thomas Rem. Sammen har vi utarbeidet et prosjekt vi har forhåpninger til at kan skape store positive ringvirkninger.

Vår visjon er å skape en bevegelse med utgangspunkt i Oslo og en varig endring i idretten med økt fokus på bærekraftighet, idrettsglede og helse.

HØR FØRST: Podcast om Green Cycling med Landevei

Sykkelsportens sjanse

Sykkelsporten står foran en unik mulighet. Miljøet skriker etter et grønt skifte og sykkelen har her en viktig posisjon. Vi vet at hver kilometer som sykles sparer samfunnet for 14,80 kr i helse- og miljøgevinst (Helsedirektoratet, 2013). Dersom antall sykkelreiser i Oslo dobles sparer det samfunnet for 15 millarder kroner kun på ett år.

Sykling er for alle! Bildet her er fra Eresfjord GP 2016, som jeg også syklet. (Foto: eresfjord.com)

Aktive syklister har en viktig rolle i å inspirere og motivere flere til å sykle. Kan man bidra til å flere finner sykkelglede man komme nærmere målet om at 16% av alle reiser i Oslo skal gjøres med sykkel innen 2025.

Flere syklister kan igjen fremkalle flere klubbmedlemmer og deltakere i sykkelritt, noe som igjen gir et bredere sykkelaktivitetstilbud som alle aktive rytterne bør ha stor glede av. Syklistene blir en større gruppe med en sterkere stemme. Da vil det også i større grad tilrettelegges for dem. Det hele er en god sirkel som gagner alle – noen må bare få fart i spiralen, og nettopp dette tror vi Green Cycling Norway kan bidra til.

Elitelag til inspirasjon

Vi tror elitesyklister motiverer flere til å sykle. Vi ønsker derfor å samle regionens klubber om å lage et konkurransefelleskap som både fyller et tomrom av et elitelag i Oslo, men også kan være til inspirasjon for andre, erfarne og uerfarne, unge og eldre.

Alle trenger noen å se opp til. Å ha et lag av utøvere med et godt verdigrunnlag er et godt verktøy for å forme den framtiden vi ønsker.

Vi ønsker å være til inspirasjon for unge utøvere. Her er Follo Development Team som jeg startet for Follo SK’s ungdom i 2016.

Et fellesskap for alle syklister

Vi tror på å samle, fremfor å skille. Lagets ryttere skal være ledere som engasjerer oss alle. Også regionens yngre fremadstormende ryttere vil bli inkludert, få trene med, ikke minst lære eliten. Laget vil skape kunnskapsheving, inspirasjon og fellesskap blant alle syklister i Oslo og omegn.

Ukentlig åpne treninger, treningsritt, turer, eventer og synlighet i medier skal hjelpe oss å komme i kontakt med befolkningen.

Fra min Follo Rundt 30.september.

Green Cycling sine mål for 2018

Vi ønsker å komme i gang med vårt prosjekt fra 2018 og i første omgang mot 2019 – da Oslo er Europas miljøhovedstad. Våre mål for 2018 er:

1. Null forsøpling

Vi synes det er et paradoks at mange syklister ikke er flinke til å ta hensyn til naturen som vi er så avhengig av for de gode opplevelsene. Syklister skal ikke forsøple, selv under sykkelritt. Vi vil gjennomføre sterke atferdskampanjer i sykkelmiljøet for å forebygge kasting av flasker og innpakning. Vi vil sammen med Green Cycling – Eco-Cyclo komme med råd til rittarrangører om hvordan de ved enkle små tiltak kan tilrettelegge for å unngå forsøpling.

2. Øke sykkelengasjement

Vi ønsker å engasjere flere til å velge sykkelen. Et av flere tiltak for dette er å arrangere faste “Sykle-til-jobben”-fellesturer fra knutepunkt utenfor byen til sentrum. Slik kan vi fjerne litt av terskelen for å sykle ved å vise smarte veivalg, godt humør og sikker sykling. Vi tror dette vil gi mange mersmak til å sykle mer. Denne idéen skal utbroderes ytterligere med “Sykle-til-jobben-aksjonen.”

Sikker sykling, en god trafikkultur og gode relasjoner til øvrige trafikanter er viktig.

Å tilrettelegge for sykling på arbeidsplassene er også noe vi kommer til å jobbe med. Vi vil sammen med Syklistenes Landsforening sertifisere bedrifter til å bli en “Sykkelvennlig arbeidsplass.” Erfaringsmessig vil flere syklende arbeidstakere gi mange positive effekter for bedriften.

3. Et lag som presterer

Elitelaget vi ønsker å starte skal kunne utfordre Norgeseliten samtidig som vi har et godt verdifundament i grunn. Vi tror et lag med en visjon vil skape enda tettere samhold mellom ryttere og toppresultater. Gode resultater gir synlighet og inspirerer. Laget skal sykle nasjonale og internasjonale ritt.

Målet er minst fem nasjonale seiere.

Thomas er en glad rytter. Dette er fra Sykkelboden Vårcup 2016, som jeg arrangerte sammen med Sykkelboden Ski.

Vi vil knytte bånd

Prosjektet er ambisiøst, men har enorme muligheter. Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger fra internasjonale organisasjoner som ønsker å lære av vårt arbeid. Green Sport Alliance ønsker å jobbe med oss fra 2019. NCF Region Øst er veldig positive. Det er vi og.

Hva vi trenger er dyktige og motiverte samarbeidspartnere slik at vi virkelig kan starte prosjektet til 2018. Klarer du å se mulighetene?

Å være en del av prosjektet trenger ikke være vanskelig eller kostbart og vi kan by på mye inspirasjon, god PR og synlighet. Jobber du eller dere med omstilling til det grønne skiftet, eller ønsker å senke sykefraværet? Sats på sykkel.

Bli med på oss på veien mot en grønnere og bedre hverdag!

Green Cycling ønsker å formidle sykkelglede til alle!

FØLG PROSJEKTET PÅ FACEBOOK: Trykk her

HØR MER: Podcast om Green Cycling med Landevei

Kontakt:

Green Cycling Norway er registrert som en veldedig forening.

Prosjektledere:
Thomas Rem, mail: thomas (at) postkaffe.no
Jonas Orset, mail: jonasorset (at) gmail.com

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram